Kể từ khi ra đời vào năm 1979, dầu gội CLEAR đã là sản phẩm tiên phong trong việc giải…